Vitajte na stránke harmonické dieťa.sk

Profesionálne terapeutické služby pre deti a dorast. Odborná podpora pre rodičov.

Mať zdravé dieťa je pre každého rodiča to najdôležitejšie. Zdravie ale súvisí nielen s telesnou, ale najmä s duševnou stránkou. A tej často venujeme oveľa menej pozornosti.

Harmonickédieťa.sk vzniklo v roku 2020 s cieľom prinášať nové/moderné spôsoby podpory a intervencie, zameranej na široké spektrum problémov vyskytujúcich sa u detí.

Našim cieľom je pomáhať deťom s poruchami pozornosti a učenia, deťom s oneskoreným vývinom centrálneho nervového systému, emočnými problémami a iným správaním, ktoré dieťa nejakým spôsobom limituje v jeho  každodennom fungovaní v škole alebo rodine.

Výchova, vzdelávanie i bežný život dieťaťa so zdravotným znevýhodnením je náročné aj pre rodičov a pedagógov. Spoliehať sa iba na intuíciu môže byť vyčerpávajúce i škodlivé. Dieťa sa vplyvom nedostatočne podporujúceho prostredia potýka s častým nepochopením, ktoré so sebou nesie množstvo emócií. Včasná a správna intervencia môže tieto problémy zjemniť až vyriešiť. Sme pripravení vám pomôcť. 

Ponúkané služby

Terapia hrou a filiálna terapia

KUPOZ – psychologický a stimulačný program

/

Program bilaterálnej
integrácie

 

INPP-komplexné hodnotenie zrelosti neuromotorického vývinu

Metóda sindelar – terapia a náprava porúch učenia a správania

kuprev – primárny preventívny program pre deti od 4 do 8 rokov

 

Individualizovaný sluchový tréning JIAS

Sandplay terapia

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

Najčastejšie
otázky

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA KONZULTÁCIU/TERAPIU?

Na konzultáciu/terapiu sa môžete prihlásiť na telefónnom čísle +421 917 326 530 alebo cez e-mail info@harmonickedieta.sk

KDE TERAPIE/KONZULTÁCIE PREBIEHAJÚ

Všetkykonzultácie/terapie prebiehajú v našej špeciálnej terapeutickej miestnosti. Adresa je Babindol 7, 951 53 Babindol.

TREBA SA NA TERAPIU/KONZULTÁCIU PRIPRAVIŤ?

Odporúčame, aby ste si pred konzultáciou zistili a zosumarizovali podstatné informácie o dieťati a jeho zdraví v nadväznosti na záležitosť, ktorá vás trápi a privádza ku nám. Vy, vaša situácia aj vaše dieťa ste jedineční a tak k vám aj pristupujeme. Všetky informácie sú dôverné.

Referencie

Mišku poznám už od útleho detstva. Vždy som na nej obdivovala jej odhodlanosť a schopnosť napredovať. Za jej študijný a profesijný život si neustále rozširovala obzory, aj nad rámec povinností. Dnes ju hodnotím ako odborníka v jej oblasti, človeka rozhľadeného a mimoriadne empatického. Má jedinečný a ľudský prístup k deťom. Dokáže sa naladiť na ich svet a chápať ich individuálne potreby, ktoré niekedy ani my rodičia v návale povinností nedokážeme postrehnúť. Vďačím jej za pomoc s dcérkou pomocou metódy Sindelar. Pomohla mi analyzovať jej slabé oblasti, ukázala ako s ňou pracovať a komunikovať, aby sa rozvíjala komplexne a rovnomerne vo všetkých smeroch.

Lucia G., Topoľčany

U Mišky sme absolvovali „Terapiu hrou“ s mojím 4 ročným synom. Po prvej vlne Covid-19,keď bola škôlka zavretá 3,5 mesiaca sme začali mať problém so synovou adaptáciou v kolektíve. Stránil sa deťom aj dospelým,chcel byť len pri mne. Miška nám pomohla prekonať toto obdobie a každým sedením bol môj syn zhovorčivejší a otváral Miške svôj detský svet. Mišku odporúčame,je veľmi príjemná a kamarátska. Myslím, že každé dieťa sa jej otvorí prirodzenou cestou, a tým môžete predísť zbytočnym stresom pre detičky.

Martina B., Vráble

Na kurz filiálnej terapie som sa rozhodla prihlásiť, nakoľko sme si osvojili dcérku a chcela som posilniť náš vzťah, lepšie jej rozumieť a vytvárať pre ňu bezpečné a podporné prostredie, v ktorom sa môže liečiť z minulých a súčasných zážitkov. Pani Brathová je veľmi podporná, chápavá, flexibilná v komunikácii aj v termínoch, vedela ponúknuť konkrétne možnosti reakcií na jednotlivé situácie. Vďaka veľkej spokojnosti s terapiami pokračujeme aj po skončení kurzu.

Lucia S., Nitra

Miška sa môjmu synovi, ktorý sa na každé stretnutie veľmi teší, venuje 1 rok. Veľmi si na nej cením citlivý a láskavý prístup a obrovskú dávku trpezlivosti, s akou prispôsobuje tempo zadávania úloh a cvikov hravosti mojho syna. Metódou INPP sa snažíme pomocou jednoduchých pomalých cvikov zlepšovať synovu rovnováhu, koordináciu oko-ruka, pozornosť a v neposlednom rade mu uľahčiť začiatky na základnej škole v oblasti čítania a písania.
Renata B., Babindol

Miška je veľmi svedomitá, dochvíľna, prispôsobivá pani učiteľka s veľkým srdcom. Veľmi pozitívne hodnotím jej schopnosť viesť žiakov k vysokým vyučovacím výsledkom, kreativite, cieľavedomosti, dôslednosti a vo veľkej miere zodpovednosti. Miška je otvorená zmenám, ďalšiemu vzdelávaniu i rozvíjaniu pedagogických konpetencií a má nepochybne vysoký pracovný ale aj osobnostný potenciál.

Mária K., Zástupca ŠZŠ, Nitra

Na terapiu hrou chodím s dcérou už skoro rok. Počas pandémie zostala utiahnutá a prestala sa rozprávať s každým, okrem najbližšej rodiny. Pani Miška si u nej hneď získala dôveru svojím jemným a láskavým prístupom. U dcéry vidieť veľký posun vpred, je veselá a usmievavá. V herničke sa jej veľmi páči, nájde v nej hračky, na ktoré si len spomenie a na každú návštevu sa neuveriteľne teší. Mišku odporúčam každému, kto chce pre svoje dieťa urobiť maximum. 

Jarmila D., Sľažany

K Miške sme začali chodiť na terapiu hrou v lete 2020 kvôli horšej adaptácii syna v škôlke. Postupom času si získala jeho dôveru, syn sa krásne uvoľnil a postupne sa začala zlepšovať komunikácia aj spravovanie. Na stretnutie sa vždy veľmi teší. Na Miške si vážim jej empatiu, láskavosť, odbornosť a neustálu snahu ďalej sa vzdelávať. 

Viera P., Nitra

KONTAKT

PaedDr. Michaela Brathová
Mobil: +421 917 326 530
E-mail: info@harmonickedieta.sk

 

KDE MA NÁJDETE?

Babindol 7
951 53 Babindol

KTO SOM?

PaedDr. Michaela Brathová je školský psychológ, špeciálny pedagóg, učiteľ detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, terapeut v terapii hrou a filiálnej terapie, INPP – terapeut, tréner Bilaterálnej integrácie. Príchodom vlastných detí spoznala ich nekonečne bohatý svet plný potrieb, či už fyzických alebo psychických. Nastal u nej proces hľadania, ako im dať to, čo potrebujú, s rešpektovaním ich vlastnej individuality. Prostredníctvom stránky HarmonickéDieťa.sk ponúka indivuálne poradenstvo pre rodičov s deťmi.

NAPÍŠTE MI

6 + 1 =